Tiền lương cho những ngày lao động nghỉ do không sắp xếp được công việc

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có số lượng lao động là lái xe dự phòng (bố trí công việc theo yêu cầu). Phát sinh những ngày lao động không có việc làm. (đan xen nhau – và tỉ lệ không cao).

Nếu ngày không bố trị được việc/ công ty cũng không yêu cầu người lao động phải đến công ty – thì cần trả lương những ngày đó thế nào cho đúng?

Việc trả lương những ngày như vây, có liên quan đến quy định về trả lương ngừng việc theo quy định của bộ luật lao động hay không?

Luật sư trả lời: Trong trường hợp này, việc không bố trí được công việc thường xuyên cho người lao động theo quy định của Hợp đồng lao động, thì việc điều chỉnh lương sẽ được thực hiện theo quy định về chế độ chờ việc.

Trong trường hợp này, chờ việc không do lỗi của người lao động cho nên hai bên sẽ phải thương lượng với nhau về mức lương phải trả.

Hiện tại các doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không bố trí được công việc thường xuyên cho người lao động (làm cách nhật hoặc làm bán thời gian), các doanh nghiệp đang áp dụng chế độ thoả thuận trả 75% hoặc 50% lương, với điều kiện, lương trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật.

Mức lương ở đây, được tính theo tháng (không phải tính theo ngày).

Việc giãn cách thời gian làm việc như vậy cũng được coi là một đặc thù của chế độ chờ việc.

Nếu không trả lương cho những ngày không có việc làm mà tổng số lương trả trong tháng không thấp hơn mức tối thiểu vùng thì vẫn được chấp nhận, với điều kiện, doanh nghiệp thoả thuận được với người lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan