Về việc đăng ký thời giờ làm việc theo ca cho người lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI, chúng tôi có vấn đề về luật lao động, đề nghị SBLAW tư vấn cho chúng tôi nhé:

Nhân viên bán hàng- làm tại cửa hàng của chúng tôi đang được làm việc và chia làm 3 ca một ngày

Từ trước đến nay, khi ký hợp đồng với họ: doanh nghiệp ký tổng thời gian làm việc một tháng là 195h

Vì nhu cầu của bán hàng- thông thường không cần nhân viên phải làm đủ 8 tiếng một ca,doanh nghiệp có rút xuống chỉ còn 6.5h/1 ca

Tuy nhiên đôi khi có chương trình, sự kiện- cần làm tăng số giờ, thì nhân viên có thể làm 8h,10h hoặc 12h/ ngày

Và đến cuối tháng, nếu tổng số giờ của nhân viên quá 195h/1 tháng-doanh nghiệp sẽ trả tiền làm thêm giờ.

Tuy nhiên, phòng nhân sự của doanh nghiệp nói là phải quy định rõ giờ làm việc cụ thể mới đăng ký được

Vậy muốn hỏi SBLAW:

1/Nếu doanh nghiệp đăng ký giờ làm viêc cụ thể, thì nếu nhân viên làm việc ngoài giờ làm việc đó- nhưng tổng giờ làm việc cả tháng chưa đủ 195h thì có được tính làm thêm giờ hay không?

2/ Trường hợp được tính làm thêm giờ, thì doanh nghiệp có thể đăng ký với sở lao động theo hướng như thế này không?

- Quy định rõ giờ làm việc của mỗi ca

- Sau đó ghi thêm một câu: tuy nhiên khi có nhu cầu người lao động sẽ phải làm việc không quá 10h/1 ca và 48h/1 tuần

Nếu ghi như vậy có đăng ký với sở lao động được không?

Đồng thời có thể chỉ tính làm thêm giờ khi người lao động làm việc quá 10h/1 ca hoặc 48h/tuần được không?

Trả lời: Liên quan đến câu hỏi của doanh nghiêp, chúng tôi có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 104 Bộ luật lao động, người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp làm theo tuần thì giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ 01 ngày nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần.
- Đối với công ty, trong trường hợp, người lao động làm việc không tới 195 giờ một tháng, nhưng giả sử, thời gian làm việc quá 10 giờ một ngày thì mỗi ngày, cứ quá 10 giờ làm việc thì phần thời gian vượt quá 10 giờ làm việc một ngày hoặc vượt quá 48 giờ 01 tuần sẽ được coi là thời gian làm thêm và DN phải trả tiền làm thêm.
- Về việc đăng ký nội quy lao động hay thời giờ làm việc với sở lao động thương binh xã hội, tùy theo từng chuyên viên, họ có thể có những ý kiến khác nhau, nên cách ghi có thể hợp với người này nhưng không hợp với người khác. Nếu chuyên viên đọc thấy khó hiểu và mập mờ, họ sẽ bắt sửa lại nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Theo tôi, DN có thể ghi trong nội quy lao động, người lao động làm việc theo ca sẽ theo chế độ làm việc theo giờ:
- Ca ngày: Được bố trí trong khung thời gian từ 6 giờ 01 phút sáng đến 21 giờ 59 phút.
- Ca đêm: Được bố trí trong khung thời gian từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Công ty đảm bảo nguyên tắc thời giờ làm việc thông thường của người lao động làm ca không quá 10 giờ làm việc một ngày và không quá 48 giờ một tuần.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan