Có cần nộp lý lịch tư pháp khi nộp hồ sơ tuyển dụng lao động?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tôi có câu hỏi như sau;

Theo lệ, thì nhân sự sẽ phải nộp Lý lịch tư pháp trong thời gian thử việc.

Kịch bản như sau:

Trong giai đoạn tuyển dụng, ứng viên nói không có vi phạm pháp luật, không tiền tán, tiền sự.

Nhưng trong lý lịch tư pháp lại có “đang trong thời gian thì hành án” hoặc “đã có tiền án tiền sự”. Việc này có khả năng ảnh hưởng đến hình ảnh và qui định kinh doanh của công ty, thì công ty có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không?

Công ty có quyền yêu cầu người lao động nộp Lý lịch tư pháp trước khi bắt đầu công việc hay không?

Luật sư SBLAW trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Bộ luật lao động năm 2019, thì khi giao kết Hợp đồng lao động, người lao động có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khoẻ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.
Thông tin về tiền án, tiền sự của người lao động là một trong số vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu trong trường hợp này.
Luật pháp không cấm người sử dụng lao động yêu cầu người lao động cung cấp lý lịch tư pháp để xác nhận tính trung thực của các thông tin đó.
Tại điểm g, Khoản 1, Điều 36 Bộ luật lao động năm 2019, Người sử dụng lao động được phép đơn phương chấm dứt lao động nếu người lao động không trung thực thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 trên đây khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.
Do đó, nếu trong quá trình tuyển dụng, người lao động kê khai là chưa có tiền án tiền sự. Nhưng đến khi cung cấp lý lịch tư pháp thì phát hiện người đó đã có tiền án, tiền sự.
Trong trường hợp đó, công ty có quyền viện dẫn điểm g, khoản 1, điều 36 Bộ luật lao động năm 2019 để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Mời các bạn xem thêm nội dung tư vấn:
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan