Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Nội dung bài viết

Ngày 04/7/2024, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 2156/BHXH-TST về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (bảo hiểm TNLĐ-BNN), Nghị định 73/2024/NĐ-CP về tăng lương cơ sở, BHXH Việt Nam yêu cầu:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới (2,34 triệu đồng/ tháng) từ ngày 01/7/2024 đối với 03 nhóm đối tượng sau:

Nhóm 1: Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia BHXH có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Nhóm 2: Người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện là 46,8 triệu đồng.

Nhóm 3: Người tham gia BHYT tính mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm: do cơ quan BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tham gia BHYT theo hộ gia đình, do người sử dụng lao động đóng.

Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Xem toàn bộ nội dung tại: Công văn 2156/BHXH-TST về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan