Tự động gia hạn hợp đồng lao động, trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi và công ty ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm, đã thực hiện hết thời hạn của hợp đồng được hơn 2 tháng mà công ty chưa ký kết hợp đồng mới, và tôi vẫn tiếp tục làm việc. Luật sư cho tôi hỏi, có phải tôi đang làm việc không có hợp đồng lao động đúng không? Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 20 Bộ Luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

c) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

d) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này”

Theo quy định trên, Hợp đồng của bạn là hợp đồng có xác định thời hạn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. Khi hết thời hạn, trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn mà không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn sẽ tự động trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, trường hợp của bạn đã quá hạn trên 2 tháng mà vẫn chưa ký mới thì bạn được coi như là đã xác lập hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan