Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, công ty tôi đã ký hợp đồng lao động với người lao động có thời hạn một năm. Quá trình xem xét tôi muốn tăng thời hạn của hợp đồng lao động này. Luật sư cho tôi biết chúng tôi có thể sửa đổi thời hạn này bằng cách ký một phụ lục cho hợp đồng lao động này không. Cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 22 Bộ Luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) quy định:

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

  1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
  2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”

Theo đó, pháp luật lao động không cho phép các bên sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động bằng phụ lục. Vì vậy, công ty bạn không thể thực hiện gia hạn HĐLĐ cho người lao động bằng hình thức này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan