Hình thức hợp đồng lao động điện tử có hợp pháp không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi và công ty A muốn ký kết một Hợp đồng lao động, theo đó tôi sẽ trở thành nhân viên của công ty A làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên vì khoảng cách địa lý (tôi ở Việt Nam, công ty A ở nước ngoài), nên để tránh tốn thời gian và đi lại, chúng tôi dự định ký kết hợp đồng lao động điện tử. Tôi muốn hỏi hợp đồng này có giá trị về mặt pháp lý không? Xin Luật sư giải đáp cho tôi.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Điều 14 Bộ luật Lao động mới đã ghi nhận thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. Cụ thể như sau:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021, hợp đồng điện tử có giá trị về mặt pháp lý như Hợp đồng ký kết bằng văn bản.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan