Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có ký hợp đồng lao động 3 năm với công ty. Tôi đã làm việc được 2 năm, đến nay tôi muốn nghỉ việc tại công ty. Luật sư cho hỏi, nếu tôi xin mà công ty không cho nghỉ, thì tôi có được tự ý thôi việc không? Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 35 Bộ Luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Theo đó, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần có lý do. Khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cần phải thực hiện nghĩa vụ thông báo với người sử dụng lao động với thời hạn tương ứng.

Trường hợp, bạn muốn nghỉ việc thì cần phải thông báo cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi nghỉ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan