Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động như một văn bản pháp lý xác thực nhất trong quan hệ lao động. Do đó, khi thỏa thuận, ký kết hợp đồng lao động, các bên cần xem xét kỹ lưỡng để có thể bảo vệ tối đa lợi ích của bản thân.

Tuy nhiên, Trong nhiều tình huống, do không nắm vững các quy định của pháp luật lao động, người lao động chấp nhận yêu cầu của người sử dụng lao động dẫn đến thiệt thòi quyền lợi.

Chuyên mục Bạn và Pháp luật  kênh VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam với sự tham gia trao đổi của Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty Luật SBLaw sẽ chỉ ra những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn