Hỏi các thủ tục pháp lý về Outsource HR

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đang dự định mở thêm dịch vụ Outsource HR (headhunt, cho công ty khác thuê lại lao đông,..).

Nhờ SBLAW tư vấn giúp chúng tôi để thực hiện dịch vụ này thì công ty cần điều kiện gì và khi nào được đăng ký giấy phép?

Trả lời: SBLAW xin gửi Quý khách hàng ý kiến như sau:

Điều kiện để hoạt động kinh doanh cho thuê lại lao động là bên mình được cấp giấy phép cho thuê lại lao động.
Điều kiện để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động, theo quy định tại Điều 5, Nghị định 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 03 năm 2019 quy định chi tiết khoản 3 điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động như sau:
1. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải đảm bảo thỏa mãn điều kiện:
(i) Là người quản lý doanh nghiệp;
(ii) Không có án tích và
(iii) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
2. Doanh nghiệp đã ký quỹ 2.000.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Đối với hoạt động headhunter, bên mình phải xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.
Điều kiện để được cấp giấy phép dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định 52/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 140/2018/NĐ-CP như sau:
1. Có trụ sở chính sử dụng ổn định với thời hạn từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên.
2. Doanh nghiệp đã ký quỹ 300,000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản chính.
Để được cấp phép hai loại giấy phép nêu trên, nếu doanh nghiệp chưa đăng ký nội dung hoạt động cho thuê lại lao động và dịch vụ việc làm trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thông tin đăng ký doanh nghiệp thì mình bổ sung trước vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mời Các bạn xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về vấn đề lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan