Hợp đồng lao động mùa vụ còn hợp pháp không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện tôi đang đi du học ở nước ngoài, dự kiến đến 2021 sẽ trở về Việt Nam làm việc. Trong thời gian này, bạn tôi là Giám đốc của một công ty tổ chức sự kiện đã đề nghị sẽ mời tôi về làm sau khi tôi về nước. Bạn tôi đề xuất sẽ tạm thời ký hợp đồng mùa vụ với tôi vì có thể sau đó tôi sẽ về làm cho công ty gia đình. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này, việc bạn tôi đề xuất như vậy có hợp lý không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 có quy định về Hợp đồng mùa vụ như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Tuy nhiên, như bạn đề cập, đến năm 2021 bạn mới trở về Việt Nam làm việc. Căn cứ theo Bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Điều 20 Bộ luật này sửa đổi đã bỏ nội dung về hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng, thay vào đó chỉ còn 02 loại hợp đồng là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Như vậy, trong thời điểm năm 2021 khi bạn trở về Việt Nam làm việc, bạn nên ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan