Thay đổi chức danh của người trong doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị luật sư hỗ trợ tư vấn tình huống liên quan đến quan hệ lao động trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 

Tình huống: Lao động Nguyễn Văn A, đã ký HĐ không xác định thời hạn với công ty; ở thời điểm này đang giữ chức vụ Trưởng phòng.

Tuy nhiên trên thực tế; trong quá trình làm việc, lao động này chưa đáp ứng hết tiêu chuẩn của chức vụ Trưởng phòng; vì vậy công ty muốn thay đổi chức vụ của NLĐ này; thay vì đang là Trưởng phòng sẽ trở thành Phó Phòng.

Theo Quy chế lương thưởng của Công ty; việc thay đổi chức vụ; cũng dẫn đến thay đổi mức lương, phụ cấp mang tính chất lương. Cụ thể ở đây là phụ cấp chức vụ; thay vì Trưởng Phòng 10,000,000 VNĐ/ tháng; chỉ còn 5,000,000 VNĐ/ tháng.

 

Việc thay đổi chức vụ này, có được phép hay không? Nếu không được phép, thì căn cứ pháp lý là gì?

Khi thay đổi chức vụ, chỉ cần Quyết định từ phía công tyl hay cần phải ký lại cả thỏa thuận bằng phụ lục Hợp đồng (về việc thay đổi chức danh và mức lương trách nhiệm)?

 

Nếu câu hỏi chưa rõ, hoặc cần thêm giả thiết nào – a Kiên cứ thông tin lại giúp.

 

Luật sư trả lời: Trong trường hợp này được coi là sửa đổi nội dung hợp đồng lao động và do đó, 2 bên phải đạt đươc thỏa thuận với nhau về việc điều chỉnh chức danh.

 

Việc điều chỉnh chức danh làm việc và chế độ của người lao động phải được thể hiện trong Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng lao động.

Mời xem thêm:

Tư vấn pháp luật thuế

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan