Giải đáp về ngày nghỉ hàng năm cho người lao động

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Quy định tại Nội quy lao động của Công ty về việc nghỉ phép như sau:

Điều 20: Thủ tục xin nghỉ phép hưởng nguyên lương

– Nhân viên khi muốn sử dụng ngày phép hàng năm thì phải thông báo với Trưởng bộ phận trước ít nhất 02 ngày làm việc bằng cách điền vào “Đơn xin nghỉ phép” và lấy đầy đủ chữ ký phê duyệt theo quy định.

Đối với nhân viên khối quản lý, nhân viên chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc công ty và Trưởng chi nhánh khi muốn xin nghỉ phép phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Trưởng Chi nhánh công ty.

– Khi ký duyệt xin nghỉ phép của nhân viên, nếu Công ty thấy ngày xin nghỉ phép của Nhân viên ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty thì Công ty có quyền yêu cầu Nhân viên thay đổi ngày nghỉ của mình.

Trên thực tế, người lao động đã thực hiện viết đơn xin nghỉ phép và báo trước theo đúng quy định thủ tục/ nhưng công ty thấy chưa sắp xếp được công việc, nên không duyệt nghỉ.

Người lao động có việc cá nhân cần thiết/ vẫn cố tình nghỉ?

Việc nghỉ này có bị coi là vô kỷ luật, và xem xét kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất nhưng chi phí bị ảnh hưởng do việc cố ý nghỉ này hay không?

Luật sư trả lời: Trong trường hợp người lao động xin nghỉ phép, chưa làm đầy đủ các thủ tục theo quy định tại nội quy lao động mà vẫn nghỉ thì sẽ được coi là nghỉ mà chưa được chấp thuận.

Còn việc có kỷ luật lao động được hay không đối với họ, doanh nghiệp lưu ý thêm một chút, nếu người lao động khi quay trở lại làm việc có thể trình được giấy chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh yêu cầu người lao động nghỉ làm để đảm bảo sức khoẻ thì sẽ không thể kỷ luật lao động được và phải cho họ sang chế độ nghỉ ốm.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan