Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp tôi có việc riêng không thể đến nhận lương trực tiếp từ công ty được thì tôi có được phép ủy quyền cho người khác đến nhận lương không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì:

“1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.”

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021, trong trường hợp bạn vì lí do cá nhân (ốm đau, tai nạn,….) không đến trực tiếp nhận lương được thì có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thay.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan