Tư Vấn Về Vấn Đề Lôi Kéo Nhân Viên Sau Khi Nghỉ Việc

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.  Bên chúng tôi có một việc khá nghiêm trọng ảnh hưởng đến công ty, mong nhận được sự tư vấn của luật sư như sau.

Công ty  có một nhân viên đã nghỉ việc từ tháng 1/2022 và bên công ty có được chứng cứ rằng nhân viên này đang thực hiện việc thuyết phục, lôi kéo một số nhân viên hiện tại qua làm việc cùng bạn ấy tại công ty mới của bạn ấy. Chúng tôi muốn tham khảo ý kiến của luật sư về
1. Các hành động pháp lý mà công ty có thể thực hiện theo thỏa thuận bảo mật đã ký
2. Nếu thực hiện các hành động pháp lý đó thì kết quả có thể xảy ra cho từng tình huống với nhân viên đó, với công ty, với các nhân viên hiện tại mà bạn ấy đã và đang lôi kéo là gì?
3. NDA của công ty không để ngày hay ngày ký, không biết có ảnh hưởng gì đến hiệu lực không?
Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:
Trong trường hợp này, công ty có thể gửi thư chính thức yêu cầu người lao động đã nghỉ việc này tôn trọng thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh như đã ký.
Nếu doanh nghiệp chứng minh được có thiệt hại xảy ra kèm theo bằng chứng về việc bạn này lôi kéo nhân viên hiện tại thì có thể kiện ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Việc không ghi rõ ngày ký có thể gây khó khăn cho việc xác định hiệu lực của văn bản.
Tuy nhiên, trong tình huống này, may mắn là thỏa thuận ghi rõ 2 năm kể từ ngày ký hoặc 2 năm kể từ ngày chấm dứt hợp tác. Ngày chấm dứt hợp tác có thể xác định được nên theo anh vẫn có thể áp dụng được thỏa thuận này.
Xem thêm:
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan