Rủi ro khi xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài nhưng không phát sinh thu nhập

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên em có xin GPLĐ cho 1 người nước ngoài.

  • Mục đích: Khi cần thiết, bạn sẽ sang VN làm việc trực tiếp luôn mà không gặp vấn đề gì về GPLĐ.

  • Hình thức làm việc: Khi bạn sang VN làm việc thì công ty sẽ chi trả lương tương ứng với thời gian làm việc của bạn.

  • Tính từ thời điểm xin giấy phép lao động (12/06/2023) đến nay thì bạn chưa sang VN nên không có thu nhập, không kê khai bảo hiểm và thuế tại VN.

Với TH có xin GPLĐ cho NLĐ nước ngoài nhưng không phát sinh chi trả thu nhập thì có rủi ro gì không ạ?

Luật sư tư vấn:

Công ty luật TNHH SBLAW cảm ơn quý khách đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. SBLAW xin giải đáp cho bạn như sau:

Trong trường hợp NLĐ không phát sinh thu nhập thì sẽ không phải kê khai bảo hiểm và thuế tại Việt Nam.

Trường hợp NLĐ đó sang Việt Nam làm việc, có phát sinh thu nhập, Công ty cần thực hiện việc kê khai bảo hiểm và thuế trên những ngày thực tế NLĐ  nước ngoài đi làm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty cần lưu ý việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo 06 tháng đầu năm và hằng năm về tình hình sử dụng lao động nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP).

“  1. Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

  1. Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. ”

Nếu NSDLĐ không thực hiện việc báo cáo sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP). Thứ hai, Công ty phải gửi hợp đồng lao động với NLĐ nước ngoài đó tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. (Khoản 3 điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan