Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài

Nội dung bài viết

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định Số 624/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Công bố có một số nội dung đáng lưu ý như:
- Thủ tục Chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
- Thủ tục Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Xem toàn văn nội dung tại Quyết định Số 624/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan