Đánh giá tác động của dự án Luật “Phòng, chống tác hại của rượu, bia” đối với kinh tế xã hội; Vấn đề Quỹ và Ngân sách hiện nay Th1212

Đánh giá tác động của dự án Luật “Phòng, chống tác hại của rượu, bia” đối với kinh tế xã hội; Vấn đề Quỹ và Ngân sách hiện nay

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH là diễn giả tại...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664