SB LAW đăng ký nhãn hiệu thành công cho khách hàng tại Philippines

Nội dung bài viết

Các luật sư của SB Law đã làm việc tích cực với các đối tác tại Philippines để đăng ký thành công nhãn hiệu BLUE OCEAN cho BLUE OCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED.

BLUE OCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED là một doanh nghiệp của Hongkong, mong muốn được mở rộng thị trường sang Philippines..

Cùng với quá trình thành lập doanh nghiệp, Blue Ocean cũng tiến hành đăng ký bản hộ thương hiệu tại quốc gia này.

SB Law tự hào là đối tác của Blue Ocean, bảo hộ thương hiệu thành công cho công ty tại Cục sở hữu trí tuệ Philippines.

Cũng theo Luật sở hữu trí tuệ Philippines., trong vòng 3 năm kể từ ngày đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành nộp bản tuyên bố thực tế sử dụng tới Cục SHTT Philippines..

Thành công này một lần nữa khẳng định kinh nghiệm của các luật sư SB Law, không chỉ bảo hộ thương hiệu trong nước mà còn bảo hộ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại thị trường nước ngoài, nhất là các quốc gia trong khối Asean.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan