Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Nikken International Asia

Nội dung bài viết

Nikken International Asia (Nikken) là một công ty phát triển phần mềm chuyên nghiệp về dàn giáo, tổng hợp các kỹ thuật thiết kế, tạo dựng hệ thống hỗ trợ thiết kế dàn giáo tổng thể.

Trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam, Nikken nhận thấy Việt Nam đang trong quá trình phát triển, xây dựng rất nhiều công trình hạ tầng lớn, tuy nhiên, các dàn giáo, dàn chống của Việt Nam công nghệ còn chưa cao, chưa đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Nikken mong muốn được bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê dàn giáo, dàn chống và phân phối mặt hàng này vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau quá trình tìm hiểu, Nikken đã lựa chọn SB Law là một đối tác pháp lý để thực hiện công việc tư vấn nêu trên.

Các luật sư của SB Law đã làm việc với chủ đầu tư, với Nikken để tư vấn về quy trình bổ sung giấy chứng nhận đầu tư.

SB Law cũng làm việc tích cực với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình thẩm tra dự án bổ sung này và đã hoàn thành việc bổ sung giấy chứng nhận đầu tư mới cho Nikken.

Hy vọng, với việc bổ sung mục tiêu kinh doanh này, Nikken sẽ đem nhiều công nghệ mới về xây dựng vào Việt Nam, bảo đảm an toàn lao động trong quá trình xấy dựng hà tầng tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan