SB Law đăng ký thành công bản quyền logo cho khách hàng

Nội dung bài viết

Ngày 06 tháng 12 năm 2013, Cục Bản quyền tác giả đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho tác phẩm hình thức thể hiện logo cơ sở ngoại ngữ IQ.

 

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền của cơ sở IQ

Cơ sở ngoại ngữ IQ là một đơn vị đào tạo ngoại ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Với ý thức tuân thủ và mong muốn được bảo hộ bản quyền logo, IQ đã liên hệ với các luật sư của SB Law để được tư vấn.

Các luật sư của SB Law đã làm việc tích cực với IQ và đã tư vấn thành công việc bảo hộ logo.

Với việc bảo hộ logo này, hy vọng cơ sở IQ sẽ tiếp tục kinh doanh và phát triển thành công.

SB Law cũng hy vọng sẽ tiếp tục tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước bảo hộ thành công logo của mình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan