VNPT Nghệ An lựa chọn SB Law tư vấn pháp lý thường xuyên

Nội dung bài viết

VNPT Nghệ An là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với các lĩnh vực kinh doanh chính như sau:

  • Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ Viễn thông - CNTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  • Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng Viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  • Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị Viễn thông - CNTT theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng.
  • Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình Viễn thông - CNTT.
  • Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông.
  • Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.
  • Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên.
  • Kinh doanh các nghành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

Với chức năng và nhiệm vụ như trên, VNPT Nghệ An luôn quan tâm tới công tác pháp chế, luôn đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật.

Sau quá trình lựa chọn khắt khé, VNPT Nghệ An đã lựa chon SB Law, một công ty luật có uy tín, với nhiều luật sư kinh nghiệm, là đơn vị tư vấn pháp lý cho mình.

Nhiệm vụ của SB Law là sẽ nhận các yêu cầu tư vấn từ các phòng ban, đưa ra các ý kiến tư vấn và đảm bảo hoạt động của công ty an toàn về mặt pháp lý.

SB Law, với kinh nghiệm cho nhiều doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin, hy vọng góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan