JP Steel Engineering Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Nội dung bài viết

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH JP Steel Engineering Việt Nam với các ngành nghề liên quan tới việc phát triển và gia công phần mềm kỹ thuật.

Đây là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tới từ nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong xu thế kinh tế thế giới và Việt Nam đều khó khăn, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đang giảm sút thì việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư này là một dấu hiệu đáng mừng.

Trong dự án này, S&B Law đã hỗ trợ khách hàng các thủ tục pháp lý và làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam để thúc đẩy việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan