Kỹ năng của Luật sư trong việc tiếp xúc và tư vấn cho khách hàng quốc tế.

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, tại văn phòng S&B Law TP Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp Thomas G. Griglione đã có buồi đào tạo với các luật sư và chuyên viên tư vấn của S&B Law về kỹ năng quan trọng này.
Bằng các hoạt động đạo tạo thường xuyên và liên tục, S&B Law cam kết hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tư vấn của khách hàng.

52 61

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn