Bizmind- Chuyển hóa tư duy trong kinh doanh

Nội dung bài viết

Kỹ năng của Luật sư trong việc tiếp xúc và tư vấn cho khách hàng quốc tế.

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, tại văn phòng S&B Law TP Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp Thomas G. Griglione đã có buồi đào tạo với các luật sư và chuyên viên tư vấn của S&B Law về kỹ năng quan trọng này.
Bằng các hoạt động đạo tạo thường xuyên và liên tục, S&B Law cam kết hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tư vấn của khách hàng.

52 61

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan