Để trở thành luật sư giỏi

Nội dung bài viết

Nhận thức được rằng để trở thành một luật sư giỏi trong quá trình hội nhập, các luật sư trẻ phải không ngừng trau dồi chuyên môn và ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là khách hàng quốc tế.

Vì vậy, hàng tuần tại SBLaw, các chuyên viên pháp lý và luật sư đều tham gia các khóa học kỹ năng mềm cho luật sư, tiếng anh Pháp lý và chia sẻ chuyên môn từ các luật sư cao cấp.

Giảng viên thường xuyên là Luật sư Kavitha Kannan và Thomas.

Bằng các hoạt động đào tạo này, SBLaw luôn coi đó là hoạt động thường xuyên, cốt lõi và cam kết nâng cao chất lượng tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan