Luật sư Nguyễn Thanh Hà tham gia khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, đại diện SB Law, đã tham gia khóa học về quản trị sở hữu trí tuệ cao cấp (Training course for Advanced IP Protection Practictioners) từ ngày 07 tháng 07 năm 2013 đến 26 tháng 07 năm 2013 tại Tokyo Nhật Bản.

Khóa học này nằm trong khuôn khổ trợ giúp và nâng cao trình độ sở hữu trí tuệ cho các quốc gia đang phát triển trong vùng Châu Á Thái Bình Dương từ cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO).

Khóa học gồm các học viên tới từ 7 quốc gia trong đó có Việt Nam, Brasil, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, Philippin, các học viên sẽ được các giảng viên nhiều kinh nghiệm tới từ các học viện, nhà trường và các luật sư nổi tiếng Nhật Bản đào tạo về các lĩnh vực như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng, bản quyền, quản trị tài sản sở hữu trí tuệ.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, đại diện từ Việt Nam, tham gia khóa học, đã có bài thuyết trình về tình hình bảo vệ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, trong đó luật sư Hà nhấn mạnh những khó khăn, trở ngại trong nhận thức của cộng đồng hiện nay về vấn đề này.

Bên cạnh đó, luật sư Hà cũng mong muốn, với những kiến thức học được từ khóa học, sẽ đem áp dụng vào các hoạt động bảo vệ sở hữu trí tuệ của SB Law, một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam, đang trợ giúp rất hiệu quả các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của mình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan