Luật sư Nguyễn Thanh Hà nhận Giấy chứng nhận từ Cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO).

Nội dung bài viết

nhan-hieu-tap-the

Sự kiện được tổ chức tại trụ sở Trung tâm sở hữu trí tuệ Châu Á Thái Bình Dương, tại Tokyo.

Ngày 26 tháng 07 năm 2013,ngài Mr. Hideo Hato, ủy viên của cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO) đã tới dự, phát biểu chào mừng và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ cao cấp cho các học viên tới từ 7 quốc gia trong vùng Châu Á Thái Bình Dương.

Tham gia khóa học, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch, luật sư điều hành SBLaw, đã có những bài giới thiệu, những trao đổi về các quy định của luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ, thực tiễn quản trị tài sản sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Việt Nam với những học viên và giảng viên trong khóa học.

Trong các bài giới thiệu, luật sư Nguyễn Thanh Hà nhận mạnh hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, việc quản trị các tài sản sở hữu trí tuệ ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa được coi trọng, chưa có một hệ thống và những nhân viên chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp lớn.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cũng tham dự các buổi làm việc thực tế tại các doanh nghiệp Nhật Bản và mong muốn qua những hiểu biết này, sẽ trợ giúp nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm khai thác tốt hơn các tài sản sở hữu trí tuệ của mình trong kinh doanh.

Bên cạnh đó, thông qua quá trình nghiên cứu và học tập, luật sư Nguyễn Thanh Hà cũng mong muốn sẽ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ thông qua các phương tiện truyền thông để nâng cao năng lực nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ.

Đây cũng là mong muốn và mục tiêu của cơ quan sáng chế Nhật Bản khi tài trợ các dự án đạo tạo này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan