Kinh nghiệm của SB Law về lĩnh vực tư vấn hợp đồng thương mại

Nội dung bài viết

Các luật sư của SB LAW tự hào về uy tín, tính chuyên nghiệp và bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn hợp đồng.

Một số vụ việc liên quan đến soạn thảo và rà soát hợp đồng điển hình mà các Luật sư của SB Law đã từng tham gia bao gồm:

  • Trợ giúp VTC Online Việt Nam tiến hành rà soát hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng bản quyền tác phẩm âm nhạc với đối tác HongKong. Phạm vi tư vấn bao gồm việc đánh giá, rà soát các điều khoản hợp đồng và trợ giúp đàm phán.
  • Trợ giúp Ngân hàng MB tiến hành đánh giá và rà soát hợp đồng sản xuất phim quảng cáo. Phạm vi tư vấn bao gồm việc đánh giá, rà soát các điều khoản hợp đồng và trợ giúp đàm phán.
  • Trợ giúp một Công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ tiến hành đánh giá và rà soát hợp đồng xây dựng ngân hàng lõi tại Việt Nam.
  • Trợ giúp một Công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ tiến hành đánh giá, rà soát và đàm phán hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống ngân hàng điện tử tại Việt Nam;
  • Trợ giúp SmartEbook.com tiến hành rà soát và đánh giá các hợp đồng hợp tác dự kiến ký kết với các đối tác tại Việt Nam trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm nội dung số.
  • Trợ giúp Tập đoàn điện thoại HTC tiến hành soạn thảo, rà soát và đánh giá các hợp đồng khách hàng tại Việt Nam;
  • Trợ giúp Ngân hàng MB tiến hành soạn thảo, hiệu chỉnh Hợp đồng cho vay, bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ góp vốn, soạn thảo bộ mẫu hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật Vương quốc Campuchia;
  • Trợ giúp Ngân hàng Công thương Trung Quốc tiến hành rà soát, hiệu chỉnh các Hợp đồng cho vay, bộ hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác về tiền gửi liên ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan