Tư vấn Hợp đồng nhượng quyền thương mại, kinh nghiệm của SB Law

Nội dung bài viết

tin-tuc-26

Theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, nhượng quyền thương mại(Franchise)là một loại hình hoạt động thương mại, theo đó, Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận nhượng quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

  • Việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải được tiến hành theo cách thức kinh doanh do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền;
  • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho Bên nhận quyền trong việc điều hành hoạt động kinh doanh.

Để thực hiện được hoạt động nhượng quyền nêu trên, một trong những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất là các bên phải đàm phán và soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Các luật sư của SB LAW tự hào về uy tín, tính chuyên nghiệp và bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấncho các giao dịch liên quan đến nhượng quyền thương mại. Một số vụ việc liên quan đến soạn thảo và rà soát hợp đồng điển hình mà các Luật sư của SB Law đã từng tham gia bao gồm:

  • Rà soát hợp đồng nhượng quyền thương mại cửa hàng kinh doanh sản phẩm thời trang cao cấp giữa một tập đoàn thời trang cao cấp của Đức và đối tác Việt Nam;
  • Rà soát hợp đồng nhượng quyền thương mại cửa hàng kinh doanh sản phẩm café giữa Café Bene và đối tác Việt Nam;
  • Rà soát hợp đồng nhượng quyền thương mại về chương trình đào tạo hoạt động ngoài trời cho trẻ em giữa một tập đoàn giáo dục Canada và đối tác Việt Nam;
  • Hỗ trợ tư vấn và rà soát Hợp đồng nhượng quyền thương mại cửa hàng kinh doanh café và đồ ăn nhanh giữa tập đoàn kinh doanh đồ ăn nhanh của Hoa Kỳ và đối tác tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan