Điều kiện để mua hóa đơn VAT đối với doanh nghiệp thành lập từ năm 2014

Nội dung bài viết

Theo quy đinh mới của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật sửa đổi bổ sung Luật thuê giá trị gia tăng năm 2013, Doanh nghiệp mới thành lập (bắt đầu từ 01/01/2014) nếu muốn đăng ký mua hóa đơn VAT (tức áp dụng phương pháp khấu từ thuế) thì phải thuộc trong các trường hợp:

1. Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Doanh nghiệp không thuộc trong các trường hợp trên thì phải sau 02 năm kể từ ngày thành lập doanh nghiệp (là thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế, Theo điểm b, khoản 4 Điều 7 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ) nếu muốn đăng ký mua hóa đơn VAT cần phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

1. Có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

2. Nếu doanh thu hàng không đạt 1 tỷ đồng nhưng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan