Luật sư Nguyễn Thanh Hà tiếp đại diện của Spring in Alaska

Nội dung bài viết

Ngày 1 tháng 7 năm 2013, luật sư Nguyễn Thanh Hàluật sư Trần Trung Kiên đại diện SBLaw đã có buổi làm việc với ngài Christopher Lowe, đại diện Spring in Alaska tại Việt Nam.

Spring in Alaska là doanh nghiệp chuyên về mảng thiết kế và sản xuất phần mềm, có trụ sở tại Sidney, Australia.

Nhận thấy Việt Nam là một môi trường đầu tư hấp dẫn, với các chuyên gia công nghệ thông tin có chất lượng cao, vì vậy, Spring in Alaska đã vào thị trường Việt Nam để kinh doanh.

Trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam, doanh nghiệp đã được SBLaw tư vấn về pháp lý liên quan tới môi trường đầu tư tại Việt Nam và các thủ tục pháp lý liên quan.

Hy vọng, bằng sự tư vấn này, Spring in Alaska sẽ kinh doanh thành công tại thị trường Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan