SB LAW tư vấn sở hữu trí tuệ cho Tập đoàn Nam Cường

Nội dung bài viết

Tập đoàn Nam Cường là một tập đoàn lớn về bất động sản tại Việt Nam. Với việc triển khai các dự án khắp các địa bàn cả nước, Nam Cường cũng mong muốn tìm kiếm các đối tác pháp lý là các công ty luật uy tín để tư vấn về pháp luật nói chung và sở hữu trí tuệ nói riêng.

SB Law đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ cho Nam Cường, cụ thể dịch vụ của SB Law gồm những dịch vụ sau:

- Tư vấn Luật sở hữu trí tuệ liên quan tới các tài sản trí tuệ của tập đoàn.

- Quản lý danh mục nhãn hiệu, thương hiệu của tập đoàn đảm bảo các nhãn hiệu trước khi đưa vào sử dụng được đăng ký và bảo hộ hợp pháp, nhãn hiệu khi tới thời hạn gia hạn phải được gia hạn đúng thời điểm.

- Tư vấn về việc đăng ký bản quyền tác giả cho các tác phẩm là thành quả sáng tạo của tập đoàn.

- Tư vấn về việc xử lý vi phạm nhãn hiệu của tập đoàn.

- Tư vấn bảo hộ thương hiệu ra nước ngoài.

Với việc hợp tác này, SB Law mong muốn được đưa ra những dịch vụ tốt nhất về tư vấn luật sở hữu trí tuệ cho các tập đoàn của Việt Nam và đảm bảo các tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam được bảo vệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan