SB Law tư vấn cho nhà đầu tư quốc tịch Thụy Sỹ triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực phân phối hàng hóa tại Việt Nam

SB Law đã tư vấn cho Straumann Holding AG, một nhà đầu tư quốc tịch Thụy Sỹ thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, Nhà đầu tư thành lập Công ty TNHH Straumann Indochina tại Hà Nội với mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối bán […]

SB Law tư vấn cho nhà đầu tư quốc tịch Trung Quốc triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực phân phối hàng hóa tại Việt Nam

SB Law đã tư vấn cho Boyin Investment Limited, một nhà đầu tư quốc tịch Trung Quốc thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, Nhà đầu tư thành lập Công ty TNHH Freewings Việt Nam tại Hà Nội với mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối […]

SB Law tư vấn cho nhà đầu tư quốc tịch Italia triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng hóa tại Việt Nam

SB Law đã tư vấn cho Dainese S.P.A., một nhà đầu tư quốc tịch Italia thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, Nhà đầu tư thành lập Công ty TNHH Dainese Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu hoạt động sản xuất và thực hiện quyền phân phối hàng […]

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020;  . và nghị định 31/20021/NĐ-CP và  thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên

Xem chi tiết

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020; nghị định 31/20021/NĐ-CP và  thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

Xem chi tiết