DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÔNG TY LIÊN DOANH

Nội dung bài viết

SBLAW là hãng luật chuyên về tư vấn đầu tư và lập công ty, tại đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÔNG TY LIÊN DOANH để Quý khách hàng dễ hình dung.

Khi có yêu cầu cụ thể, chúng tôi sẽ báo phí tư vấn với từng hạng mục cụ thể.

I GIAI ĐOẠN TRƯỚC XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
1 Tư vấn mô hình hoạt động của Công Ty Liên Doanh
2 Tư vấn vấn đề góp vốn, cách thức xác định phần vốn góp của Bệnh viện
3 Tư vấn phân chia quyền và trách nhiệm của Bệnh viện trong Công Ty Liên Doanh
4 Tư vấn cơ cấu tổ chức Công Ty Liên Doanh và các vấn đề khác có liên quan tới Dự Án
5 Tư vấn quy trình phối hợp và các vấn đề về trình tự, thủ tục thực hiện Dự Án
6 Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa Bệnh viện tỉnh với Nhà Đầu tư Nhật Bản
II GIAI ĐOẠN XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
1 Xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự Án
1,1 Tư vấn và soạn thảo Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Cao Bằng đối với Dự Án
1,2 Nộp Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư lên Cơ quan đăng ký đầu tư
1,3 Giải trình và làm rõ các nội dung liên quan tới Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư với các Cơ Quan Nhà Nước Tỉnh Cao Bằng và các cơ quan Trung ương để nhận được các ý kiến chấp thuận của các cơ quan này
2 Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
2,1 Tư vấn và soạn thảo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Công Ty Liên Doanh
2,2 Nộp Hồ sơ đăng ký đầu tư lên Cơ quan đăng ký kinh doanh
2,3 Giải trình và làm rõ các nội dung đăng ký đầu tư trong Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
2,4 Thực hiện các thủ tục sau cấp phép, gồm làm con dấu và thông báo mẫu dấu
III CÁC CÔNG VIỆC KHÁC KHI CÓ YÊU CẦU
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan