Bị thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bạn tôi là người Anh, gần đây bạn tôi có liên lạc thông báo rằng doanh nghiệp mà bạn tôi đã đầu tư vào nhận được thông báo thu hồi Giấy phép kinh doanh mà cậu ấy lại không biêt lý do tại sao. Xin hỏi, những trường hợp nào thì bị thu hồi Giấy phép kinh doanh?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ và Điều 43 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì những trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án có mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa bị thu hồi;

- Nội dung kê khai trong hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh là giả mạo;

- Ngừng hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quá 12 tháng mà không báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép;

- Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định 09/2018/NĐ-CP trong 24 tháng liên tiếp;

- Không gửi báo cáo, tài liệu, giải trình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 40 Nghị định 09/2018/NĐ-CP sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn theo yêu cầu

Điều kiện kinh doanh theo luật đầu tư 2014 - P2 Trong chương trình luật sư doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SBLAW đã có bài trả lời phỏng vấn về bãi bỏ Giấy phép con theo Luật đầu tư năm 2014.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan