Điều kiện để thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ logistic là gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hải. Tôi đang muốn kinh doanh 1 lĩnh vực nào đó. Bạn của tôi có tư vấn cho tôi kinh doanh dịch vụ logistic. Xin hỏi, điều kiện để tôi kinh doanh dịch vụ logistic là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định 136/2017/NĐ-CP quy định kinh doanh dịch vụ logistic có quy định về điều kiện để kinh doanh dịch vụ logistic như sau:

1. Thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics quy định tại Điều 3 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó.

2. Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể quy định tại Điều 3 Nghị định này, còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.”

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì điều kiện để kinh doanh dịch vụ logistic là:

- Thương nhân kinh doanh các dịch vụ logistic cụ thể được quy định theo pháp luật và đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó.

- Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng khác. Đáp ứng các quy định của pháp luật đối với dịch vụ cụ thể, phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn về thành lập công ty Logistic cho nhà đầu tư nước ngoài trên truyền hình Netviet-VTC10.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan