Cá nhân nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hoa, ở Hà Nội. Tôi có một người bạn là người nước ngoài đang muốn đầu tư trong lĩnh vực khách sạn với công ty cổ phần tại Việt Nam đang làm trong lĩnh vực kinh doanh và xây dựng khách sạn. Tôi xin hỏi:

1.Bạn của tôi có phải xin giấy phép đầu tư của Sở kế hoạch và đầu tư không?

2. Bạn tôi có thể uỷ quyền cho tôi thay mặt để ký hợp đồng hợp tác đầu tư và những công việc liên quan đến quyền của người đầu tư tại Việt Nam với công ty Việt Nam kia không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, người bạn của bạn muốn đầu tư vào Việt nam trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn thì theo quy định tại Khoàn 1 Điều 24 Luật đầu tư 2014 thì:

“1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.”.

Lĩnh vực kinh doanh khách sạn cũng không phải là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hay ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Điều 7 Luật đầu tư 2014 nên người bạn của bạn có thể đầu tư vào công ty này.

Trường hợp 01: Nếu người bạn của bạn đầu tư vào công ty cổ phần này theo hình thức góp vốn, mua cổ phần mà số cổ phần nhỏ hơn 51% thì theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 thì:

“Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

………….

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế”.

Người bạn của bạn sẽ không phải xin Giấy phép đầu tư của Sở kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp 02: nếu người bạn của bạn thực hiện đầu tư với công ty cổ phần thành lập tổ kinh tế mà mà người bạn của bạn nắm giữ 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế đó thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 36, Luật đầu tư 2014:

“Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này”.

Người bạn của bạn sẽ phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư tại Sở kế hoach và Đầu tư.

Thứ hai, về vấn đề người bạn của bạn có thể ủy quyền cho bạn để kí hợp đồng hợp tác đầu tư hay không thì theo quy định tại Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”.

Như vậy, bạn của bạn có thể ủy quyền cho bạn thay mặt thực hiện các giao dịch. Mặt khác, Luật đầu tư không quy đinh cấm đại diện thực hiện dự án đầu tư. Vì vậy, bạn có thể thay mặt bạn của bạn để kí hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty Việt Nam đó.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan