Tư vấn về vấn đề chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Vân. Qúy công ty cho tôi hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài có được không? Có hình thức nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Vấn đề chuyển lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam được quy định ở Thông tư 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 18/11/2010. Theo quy định của văn bản này thì có 02 hình thức chuyển lợi nhuận ra nước ngoài gồm:

  1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm

Đối với hình thức này, số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài là lợi nhuận thu được của năm tài chính căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thời điểm được chuyển lợi nhuận: khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan thuế.

  1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Đối với hình thức này, số lợi nhuận được chuyển ra người ngoài tổng số lợi nhuận thu được trừ đi (-) các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thời điểm được chuyển lợi nhuận: sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

  1. Trách nhiệm của nhà đầu tư nước ngoài khi chuyển lợi nhuận

Trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ít nhất là 07 ngày làm việc.

Bạn phải lưu ý thêm một điều nữa là khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại thông thường sẽ kiểm tra lại nguồn tiền đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có đúng quy định hay không. Nếu không đúng quy định, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải làm công văn giải trình, nộp phạt ở ngân hàng nhà nước trước. Sau khi có biên lai nộp phạt của kho bạc nhà nước thì phía ngân hàng thương mại sẽ cho chuyển tiền.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần tư vấn về thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng khu resort tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài. Mời quý vị đón xem tại đây:

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan