Chế độ báo cáo của doanh nghiệp khi đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình chuyên sản xuất phần mềm và có dự án đầu tư xử lý vi mạch tại Mỹ đã được Bộ Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Hiện mình có thắc mắc về chế độ báo cáo của công ty sẽ được thực hiện như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong quá trình hoạt động đầu tư tại nước ngoài, công ty bạn sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo như sau:

Thứ nhất, về thủ tục báo cáo (được quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2014)

+ Báo cáo thực hiện hoạt động đầu tư:

- Thời gian: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận/cấp phép theo quy định của Hoa Kỳ;

- Hồ sơ:

+ Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài (Mẫu số 9 Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT);

+ Bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;

+ Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ;

+ Báo cáo quý (Điểm b Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2014)

- Thời gian: Định kỳ hằng quý;

- Hồ sơ: Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài (Mẫu số 10 Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT);

- Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ;

+ Báo cáo năm (Điểm b khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2014)

- Thời gian: Định kỳ hằng năm (Trước ngày 29/12);

- Hồ sơ: Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài (Mẫu số 11 Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT);

- Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ;

+ Báo cáo quyết toán thuế (Điểm c Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2014)

- Thời gian: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quý Công ty có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ;

- Hồ sơ:

+ Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ;

- Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có).

Thứ hai, phương thức báo cáo

Việc thực hiện chế độ báo cáo nêu trên được thực hiện đồng thời bằng:

+ Gửi văn bản tới địa chỉ: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

+ Thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (dautunuocngoai.gov.vn).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan