Thành lập trung tâm anh ngữ tại Hà Nội

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Ánh, ở Hà Nội. Hiện bên mình đang có nhu cầu thành lập trung tâm anh ngữ. Xin hỏi: Thủ tục để thành lập trung tâm trên như thế nào (bên mình đã thành lập Công ty nhưng chưa có ngành nghề liên quan đến giáo dục) và báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Trước hết, chúng tôi – Công ty Luật TNHH SB Law (SB Law) – xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi hiểu rằng Khách hàng đang có nhu cầu được một công ty chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ về việc thành lập trung tâm anh ngữ tại Hà Nội.

Vì vậy, Chúng tôi xin hân hạnh gửi đến Qúy Khách hàng bản Đề Xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật đề Qúy Khách hàng xem xét.

1. Ý KIẾN SƠ BỘ

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, hiện tại Khách hàng đã thành lập Công ty nhưng chưa có ngành nghề liên quan đến giáo dục. Do đó, trước hết Khách hàng phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.

1.1 CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, để thành lập Trung tâm ngoại ngữ, Quý Khách hàng phải thỏa mãn những điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

(A) Cơ sở vật chất và trang thiết bị:

- Thiết bị chiếu sáng, đồ đạc và thiết bị giảng dạy trong lớp học phải phù hợp;

- Diện tích trung bình cho dạy học tối thiểu 1,5 m2 / học sinh;

- Có văn phòng Hội đồng quản trị, giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

- Có trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và quản lý.

(B) Chương trình đào tạo:

Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không làm tổn hại đến an ninh quốc gia và lợi ích công cộng; mà không lan truyền tôn giáo, bóp méo lịch sử; không ảnh hưởng tiêu cực đến nền văn hoá, đạo đức và phong tục tập quán của Việt Nam, và phải đảm bảo sự liên kết giữa các cấp và cấp.

(C) Đội ngũ giáo viên:

- Giáo viên phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương trong nghề phù hợp với môn học mà mình dạy;

- Tỷ lệ tối đa của sinh viên đối với mỗi giáo viên là 25 sinh viên / 1 giáo viên.

- Giáo viên nước ngoài phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam công nhận.

1.2 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ANH NGỮ TẠI VIỆT NAM

1.2.1 Quyết định thành lập trung tâm anh ngữ

Sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh giáo dục của doanh nghiệp từ cơ quan đăng ký kinh doanh, khách hàng sẽ phải nộp hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo để xin Quyết định thành lập trung tâm anh ngữ. Trong giai đoạn này, bạn phải chuẩn bị dự án chi tiết về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ, nêu rõ tên, mục tiêu giáo dục; văn bằng, chứng chỉ đã được cấp; cơ cấu tổ chức của cơ chế quản lý và kế hoạch chi tiết cho sự phát triển và quy mô của Trung tâm giáo dục trong từng thời kỳ, xác định các điều kiện trang thiết bị, chương trình giáo dục và đội ngũ giảng viên. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Anh ngữ.

1.2.2 Quyết định cấp phép hoạt động

Việc chấp thuận cho giấy phép hoạt động được cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục hoặc khuôn viên trường đã hoàn thành;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục là phù hợp với pháp luật;

- Điều kiện về vốn, trang thiết bị, chương trình giáo dục và đội ngũ giảng viên được đáp ứng;

- Các điều kiện thành lập các khoa mới được đáp ứng, áp dụng cho Trung tâm tiếng Anh thành lập các khoa mới.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Trung tâm Anh ngữ của bạn có thể chính thức tổ chức các khóa đào tạo cho sinh viên.

Tóm lại, để thành lập Trung tâm ngoại ngữ, Khách hàng cần tiến hành thủ tục sau:

Bước 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty hiện tại

Bước 2: Đăng ký thành lập Trung tâm ngoại ngữ;

Bước 3: Đăng ký cấp phép hoạt động cho Trung tâm ngoại ngữ;

Lưu ý: Tất cả các thủ tục trên đều là thủ tục thẩm tra cấp phép. Thời hạn tối thiểu là 60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Tuy nhiên, đôi khi có thể bị kéo dài vì những lý do khách quan. SB Law sẽ nỗ lực và phối hợp một cách hợp lý để thúc đẩy quá trình cấp phép trong trường hợp cần thiết.

  1. PHẠM VI CÔNG VIỆC
PHẠM VI DỊCH VỤ
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

· Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

· Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh, hồ sơ xin cấp Quyết định thành lập trung tâm anh ngữ và hồ sơ xin cấp phép hoạt động trung tâm anh ngữ;

· Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu

· Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

· Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

· Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục cấp thông báo:

· Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp thông báo;

· Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

· Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được các loại giấy phép trên doanh nghiệp.

Lộ trình thực hiện các công việc trên có thể được mô tả chi tiết như sau:

a, Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ bạn. Khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết từ bạn, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ. Hồ sơ dự thảo ban đầu được gửi cho bạn để lấy ý kiến của bạn. Sau đó, sau khi cập nhật hồ sơ theo ý kiến của bạn, chúng tôi sẽ lấy ý kiến sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ xin hoàn thành để ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 10 ngày làm việc.

b, Nộp hồ sơ: Trong vòng 02 ngày làm việc kể tự ngày nhận hồ sơ đã được kí và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

c, Quy trình cấp phép:

- Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

- Thủ tục thành lập Trung tâm Anh ngữ, phê duyệt hoạt động của Trung tâm Anh ngữ: trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ hoàn thành.

  1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại mục 2 là bổ sung ngành nghề kinh doanh giáo dục: 45.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu Việt Nam đồng), cụ thể:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu Việt Nam đồng).

- Thành lập trung tâm anh ngữ: 40.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu Việt Nam đồng).

Lưu ý: Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và các chi phí khác nhân danh Khách hàng (nếu có)

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan