Tư vấn điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Bạn cho mình hỏi giấy phép đăng ký kinh doanh Karaoke mình không đăng ký dịch vụ ăn uống. Vậy mình không phục vụ ăn uống đi kèm phần dịch vụ này mà để đơn vị kinh doanh khác phục vụ, như vậy có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 7 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

"Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh ...”.

Theo quy định trên, doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm đồng thời phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2014, trong nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải có liệt kê ngành, nghề kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh (đối với loại hình doanh nghiệp) hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với loại hình hộ kinh doanh cá thể, không được phép kinh doanh ngành nghề kinh doanh khác với nội dung đã đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn có ngành nghề kinh doanh Karaoke - đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bạn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, giấy phép phòng cháy chữa cháy (nếu cần thiết), ...

Trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bạn không đăng ký dịch vụ ăn uống do đó bạn không được kinh doanh dịch vụ ăn uống, nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ ăn uống thì bạn có thể thuê tổ chức, cá nhân có đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ này để cung cấp.

Khi bạn giao kết hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống, bạn phải lập thành văn bản, quy định rõ quyền và nghĩa vụ các bên khi cung cấp dịch vụ, chi phí thanh toán, trường hợp 01 trong 02 bên tự ý hủy hợp đồng thì có trách nhiệm như thế nào? Đồng thời hai bên thỏa thuận thêm các điều khoản để cụ thể, rõ ràng trong việc cung cấp dịch vụ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan