Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất có yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh tế?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi có vốn đầu tư nước ngoài, phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc. Hiện nay công ty muốn thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. Xin hỏi lập cơ sở bán lẻ thứ nhất có yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh tế không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và quản lý ngoại thương về hoạt động buôn bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định về điều kiện lập cơ sở bán lẻ như sau:

Điều 22. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ

1. Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

a) Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

b) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

c) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

2. Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

a) Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

- Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này.

Như vậy, việc kiểm tra nhu cầu kinh tế chỉ áp dụng với trường hợp lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất và thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế. Còn việc thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất chỉ cần tuân theo quy định tại Khoản 1 Điều 22, đáp ứng các điều kiện về kế hoạch tài chính, không có nợ thuế quá hạn đối với trường hợp đã thành lập ở Việt Nam 1 năm trở lên và phù hợp với địa điểm..

Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn về mở doanh nghiệp thương mại điện tử:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan