Các trường hợp không được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bạn tôi là người Mỹ, cậu ấy mới thành lập công ty và muốn mở 1 Văn phòng đại diện ở Việt Nam. Xin hỏi, các trường hợp nào thì không được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện là:

- Không đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

- Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định tại Điều 44 Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

- Việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị hạn chế theo quy định của pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật..

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả tư vấn về vấn đề Cập nhật thông tin chi nhánh trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan