Quy định mới về hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

So với Nghị định số 23/2007/NĐ-CP thì Nghị định 09/2018/NĐ-CP có nhiều điểm mới, cụ thể:

- Đối với lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn thì không phải làm giấy phép kinh doanh trừ trường hợp sản phẩm là dầu mỡ bôi trơn theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 9, trước đây theo quy định Nghị định 23/2007/NĐ-CP phải xin giấy phép và có ý kiến đồng ý của Bộ công thương.

- Đối với hoạt động bán lẻ phải xin giấy phép kinh doanh sở công thương cấp và chỉ xin ý kiến bộ công thương đối với sản phẩm gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình, sách báo và tạp chí, xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi. Trước đây, theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP bắt buộc phải có ý kiến của bộ công thương liên quan đến các sản phẩm phân phối bán lẻ.

- Thẩm quyền cấp giấy phép thuộc sở công thương, trước đây theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP theo thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các lĩnh vực liên quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa khác đều phải có giấy phép kinh doanh và phải hỏi ý kiến Bộ công thương, Nghị định 23/2007/NĐ-CP trước đây quy định chưa rõ.

- Thời gian tiến hành rút ngắn còn 10 ngày đối với trường hợp không phải hỏi ý kiến bộ công thương và bộ chuyên nghành, trong trường hợp hỏi ý kiến thời gian giải quyết là 28 ngày, theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP tổng thời gian 45 ngày như vậy đã giảm được 17 ngày.

Ngoài ra, một số tiêu chuẩn trong Nghị định số 09/2018/NĐ-CP không thể định lượng nên lưu ý khi triển khai cần trao đổi kỷ với chuyên viên tránh trường hợp phải giải trình nhiều.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn về lập công ty phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan