Điều kiện để thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài. Hiện nay công ty tôi có dự định thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. Xin hỏi, điều kiện để thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định định chi tiết về luật thương mại và luật quản lý ngoại thương thì điều kiện để thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất như sau:

- Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Như vậy để thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thì công ty bạn phải đáp ứng được các điều kiện đã nêu trên.

Điều kiện kinh doanh theo luật đầu tư 2014 Trong chương trình luật sư doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SBLAW đã có bài trả lời phỏng vấn về bải bỏ Giấy phép con theo Luật đầu tư năm 2014.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan