Ưu đãi đầu tư được điều chỉnh khi nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hùng. Quý công ty cho tôi hỏi, ưu đãi đầu tư được điều chỉnh trong trường hợp nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư thì các trường hợp ưu đãi đầu tư được điều chỉnh gồm :

- Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó cho thời gian ưu đãi còn lại;

- Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó;

- Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần tư vấn về thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng khu resort tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài. Chương trình phát trên truyền hình Netviet.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan