Điều kiện để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi muốn kinh doanh thêm ngành nghề hoạt động cho thuê lại lao động. Xin hỏi điều kiện để được cấp phép hoạt động ngành nghề này như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 5 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép lao động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Điều 5. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;

2. Bảo đảm vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

3. Có trụ sở theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

4. Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Như vậy điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động cho hoạt động thuê lại lao động như sau:

- Thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng

- Bảo đảm vốn pháp định 2.000.000.000 đồng. Doanh nghiệp cho thuê phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.

- Trụ sở: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên.

- Người đứng đầu đảm bảo các điều kiện:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

+ Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch công ty luật SBLAW trao đổi về Luật DN và luật Đầu tư 2014 sau 1 tháng triển khai trong chương trình luật sư của doanh nghiệp trên kênh thị trường kinh tế tài chính VITV

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan