HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Nội dung bài viết

A-Phạm vi áp dụng:

Cho các dự án sau khi điều chỉnh không cần xin chủ trương của Thủ tướng chính phủ (dưới 400 tỷ lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông hoặc dưới 800 tỷ trong các lĩnh vực khác).

B-Hồ sơ:

(Điều 61 Luật Đầu tư 2014 và Điều 16 Nghị định 83/2005/NĐ-CP)

1. Bản đề nghị điều chỉnh đầu tư (theo Mẫu số 03 Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT) (lưu ý đọc kỹ Phụ lục hướng dẫn cách ghi dành cho nhà đầu tư ở cuối Thông tư để điền đầy đủ nội dung trong Bản đăng ký đầu tư) (bản chính)

2. Chứng minh thư/hộ chiếu đối với cá nhân; Đăng ký kinh doanh/QĐ thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức (bản sao chứng thực)

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (bản sao chứng thực)

4. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp: Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của chủ sở hữu/cấp có đủ thẩm quyền của doanh nghiệp (Vd Hội đồng quản trị…)

Đối với doanh nghiệp nhà nước: có quyết định sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo thẩm quyền.

5. Các tài liệu chứng minh cho nội dung điều chỉnh:

5.1. Điều chỉnh tăng vốn:

- Xác nhận của cục thuế về việc nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến gần thời điểm nộp hồ sơ (bản gốc hoặc sao chứng thực)

- Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ kèm xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ (theo mẫu số 5 Thông tư 09) HOẶC văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng (vd Ngân hàng) cho nhà đầu tư theo mẫu số 6 Thông tư 09 (bản chính hoặc sao công chứng) đối với phần vốn tăng thêm

5.2. Các điều chỉnh khác, VD:

- Điều chỉnh thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư Việt Nam: Giấy đăng ký kinh doanh mới;

- Điều chỉnh tăng thêm nhà đầu tư: Đăng ký kinh doanh/chứng minh thư của nhà đầu tư mới, quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư mới, tài liệu chứng minh phần vốn của nhà đầu tư mới, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư mới;

- Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án: Tài liệu chứng minh địa điểm mới

***Hồ sơ đóng quyển thành 03 bộ, trong đó có 01 bộ gốc và 02 bộ photo.

C-Trình tự:

(Điều 61 Luật Đầu tư 2014 và Điều 17 Nghị định 83/2005/NĐ-CP)

1. Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, kê khai trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại website:https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi

2. Trong vòng 15 ngày kể từ khi kê khai hồ sơ trên website, nhà đầu tư nộp trực tiếp hồ sơ/gửi bưu điện đến Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo địa chỉ:

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 08043358)

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị nghiên cứu, xử lý hồ sơ (với hồ sơ có vốn đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam hơn 20 tỷ đồng phải lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước).

Trường hợp hồ sơ chưa đủ, cần làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi nhà đầu tư đề nghị giải trình/bổ sung (bước này có thể diễn ra nhiều lần nếu hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng yêu cầu).

4. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư hoặc có thông báo không cấp Giấy).

D-Các tài liệu gửi kèm:

1. Luật Đầu tư 2014;

2. Nghị định 83/2005/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

3. Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

E-Liên hệ thắc mắc:

Phòng Đầu tư ra nước ngoài ( Cục Đầu tư nước ngoài-Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đ/c: Nhà D, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.37343756/58

Nguồn: https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/5396/HUONG-DAN-THU-TUC-DANG-KY-DIEU-CHINH-GIAY-CHUNG-NHAN-DAU-TU-RA-NUOC-NGOAI

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan