Có thể xin giấy phép kinh doanh và giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng một thời điểm không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi mới thành lập có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tôi đang dự định thực hiện hoạt động phân phối dược phẩm. Chúng tôi muốn thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng thành phố với trụ sở công ty. Xin hỏi chúng tôi có thể đồng thời xin giấy phép kinh doanh và giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng thời điểm không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và quản lý ngoại thương về hoạt động buôn bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định về giấy phép lập cơ sở bán lẻ như sau:

Điều 5. Cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

…………………………………..

4. Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định này.”

Theo quy định, lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. Do đó, công ty hoàn toàn có thể xin cấp 2 giấy phép này cùng thời điểm, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm cho doanh nghiệp..

Trong chuyên mục Tư vấn pháp luật, của chương trình Luật sư của doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw đã giới thiệu về thủ tục thành lập hộ kinh doanh và các vấn đề liên quan.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan