Muốn mở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất thuốc phải đáp ứng điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi đã kinh doanh được 05 năm ở Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất thuốc. Cho tôi hỏi: Liệu tôi có thể mở văn phòng đại diện tại Việt Nam không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

Về điều kiện chủ thể: Thương nhân Hàn Quốc được phép mở văn phòng đại diện Việt Nam

Về thời gian hoạt động, thương nhân Hàn Quốc đã thành lập được 05 năm, đủ điều kiện mở văn phòng đại diện ở Việt Nam. Nếu Giấy đăng ký kinh doanh có quy định thời hạn hoạt động thì quý khách hàng cần kiểm tra thời hạn còn lại phải bằng hoặc trên 01 năm.

Về nội dung hoạt động, theo cam kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các Điều ước quốc tế, lĩnh vực sản xuất thuốc chưa được cam kết. Vì vậy, muốn lập được văn phòng đại diện cần xin ý kiến của Bộ Y tế. Tùy thuộc vào kế hoạch phát triển quốc gia, Bộ Y tế có thể chấp thuận cho thương nhân Hàn Quốc lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan